אוצרות הרבי מפיאסצנה

כל אוצרות הרבי מפיאסצנה נפגשים במקום אחד

האדמור מפיאסצנה

שיעורים

שיעורי וידאו על ספרי הרבי


החיזוק היומי

חיזוקים יומיים קצרים מלוקטים מספרי הרבי

מאמרים

מאמרים, שיעורים משוכתבים וקטעים נבחרים מספרי הרבי

להיות. ללמוד. להפיץ.

"מטרתנו אינה חדשה ואחרת מאשר מטרת ושאיפת כל איש ישראל"(בני מחשבה טובה)

 האתר ממשיך את המטרה שהרבי הציב להגיע לקרבת אלוקים ולממש אותה בחיינו הפרטיים

להיות.

ביסוד תורת הרבי פיאסצנה נמצאת השאיפה לחידוש הנבואה. שאיפה זו כוללת ערכים רבים אחרים כגון: גילוי הנפש, עבודה עם כוחות כמו דמיון, רגש, לשנות את המבט על המציאות, להתייחס אחרת לגוף שלנו ועוד.

מטרתנו היא לגלות את ההתגלות האלוקית בתוך החיים ולשם כך עלינו לבנות גשרים בין שמים לארץ, בין חול לקודש, בין חומר לרוח ובין נשמה לגוף. בקיצור: אנו מבקשים להתעלות מתפיסה דואלית לתפיסה אחדותית.

השגת המטרה תחשוף את האדם להווייתו השלמה.

ללמוד.

תורת החסידות עוסקת הוויות ובכדי להשיג אותן עלינו ללמוד אותן ואת מושגי היסוד הקשורים בהן.

בכדי להשיג את המטרה שהצבנו עלינו ללמוד את תורת החסידות. 

הלימוד הוא לאו דווקא אינפורמטיבי אלא מעורר השראה ופותח מקום נרחב להתבוננות אישית על טבע העולם והעצמי. כן, חלק מהלימוד יוביל אותנו להכיר את עצמנו מחדש ולראות את העולם בעיניים אחרות.

להפיץ.

אתר "הרבי מפיאסצנה" הציב לעצמו מטרה: לעורר וליידע כל אדם בארץ ובחו"ל על הפוטנציאל הרוחני שלו, משום שכל איש ישראל זכאי להכיר וראוי להשיג מדרגות רוחניות אלו. הופעת האור האלוקי בחיינו היא ייעודנו ושלמותו של כל אדם מישראל.

לשם השגת המטרה הקמנו בעזרת ה' יתברך את אתר "הרבי מפיאסצנה" שישמש כאכסניה לפרויקטים רבים לטובת הרחבת העיסוק בתורת הרבי מפיאסצנה, הנגשתה והפצתה. 

שיעורים באוצרות הרבי מפיאסצנה

יהיו שותפים להחזקת אוצרות הרבי מפיאסצסנה.

הרבי מפיאסצנה אמר "הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר" – ועכשיו אנו מחזירים לו טובה.

הרבי נספה עם כל משפחתו בשואה ולא זכה אפילו למצבה. ב"אוצרות הרבי מפיאסצנה" אנו מקימים לו מצבה רוחנית וזוכרים אותו באמצעות לימוד ספריו וסיפור חייו. 

 שימו לב נא לציין שהתרומה מיועדת עבור (אוצרות הרבי) מפיאסצנה! 

"הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר".